Процес рецензування

Журнал дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування.

Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита.

Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню.

Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди.

Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Не допускаються до публікації:

    1. статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення;
    2. автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Після доопрацювання авторами відхилені статті можуть бути вдруге подані до редакції, де будуть розглядатися в загальному порядку.

©Studia-linguistica