Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті

Нікітіна Фіонілла Олексіївна, д-р філол. наук, проф.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

2009. – Vol. 3 : 237-240Pdf


Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ столітті.

Ключові слова: порівняльно-історичне мовознавство, компаративістика, лінгвістична типологія.


Статья посвящена истории формирования и становления сравнительно-исторического языкознания, а также проблемам возможных путей его развития в ХХІ веке.

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, компаративистика, лингвистическая типология.


The article is devoted to the history of comparative linguistics’ formation and possible ways of its development in the XXI century.

Key words: comparative linguistics, linguistic typology.