Вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику  Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

Пальшина Ольга Миколаївна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 248-252Pdf


У статті аналізується вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Ключові слова: міжнародні відносини, кризові ситуації, вплив, ЗМІ, Велика Британія, політичний дискурс, м’яка дипломатія.


 В статье анализируется влияние национальных средств массовой информации на внешнюю политику Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ключевые слова: международные отношения, кризисные ситуации, влияние, СМИ, Великобритания, политический дискурс, мягкая дипломатия.


In the article influence of national mass medias on the foreign policy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is analysed.

Key words: international relations, crisis situations, influence, MASS-MEDIA, Great Britain, political discоurse, soft diplomacy.


REFERENCES

  1. Зернецька О. “Імператори” шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади / О. Зернецька // Політика і час. – 2006. – № 4. – 34–43 с.