Împrumuturi ucrainene in subdialectul maramuresean

Dr. Ştefan VIŞOVAN, Dr. Mircea FARCAŞ

Universitatea de Nord din Baia Mare, ROMÂNIA

2009. – Vol. 3 :48-52Pdf


L’influence de la langue ukrainienne dans la langue roumaine s’est relativement tôt exercé, ayant une intensité spéciale dans les sous-dialectes de Maramureş et de Moldavie, dont les parleurs étaient les premiers en contacte avec les populations slaves de l’ouest. Selon G. Ivănescu (1980, p. 437) – tenant compte des éléments d’origine phonétique – l’influence ukrainienne sur le roumain a commencé pendant le X-ème ou le XI-ème siècle. Quant à Maramureş, on ne peut déterminer exactement la période où les Ukrainiens se sont établis dans cette région du pays. La plupart des villages ukrainiens de Maramureş sont attestés à la manière documentaire à peine pendant le XIV-ème siècle, mais ce fait ne signifie qu’avant cette date la présence des Ukrainiens soit éliminée. 

L’influence ukrainienne s’est exercé particulièrement dans le lexique des patois de Maramureş et moins dans les autres compartiments de la langue. Cette influence s’est réalisé par le contacte directe entre la population roumaine et celle ukrainienne, la frontière administrative n’a pas constitué une barrière entre les populations du nord et du sud de la rivière de Tysse, entre les deux populations existant des contactes continues. De notre étude, on observe que l’influence de l’ukrainienne sur le sous-dialecte de Maramureş est vieille et particulièrement puissante, elle se retrouvant dans les toutes domaines d’activité humaine.

Mots-cles: langue roumaine, langue ukrainienne, subdialectul Мaramuresean.


У статті зазначається, що вплив української мови на румунську позначився, головним чином, на лексичному рівні в марамороському та молдовському діалектах румунської мови, розпочавшись у ХІХІІ ст., а більшість українських сіл Мараморощини з’являються в XIV ст. Наведено семантичні групи запозичень з української мови в марамороському діалекті румунської мови: назви хатньої обстановки, одягу, їжі, частин тіла, тварин.

Ключові слова: румунська мова, українська мова, лексична інтерференція, румуно-українські мовні контакти.


В статье идет речь о том, что влияние украинского языка на румынский сказалось, главным образом, на лексическом уровне в марамурешском и молдавском диалектах румынского языка. Это влияние начало усиливаться с ХI-XII вв., а большинство украинских сёл основываются в Марамуреше в XIV в. Приведены семантические группы заимствований из украинского языка в марамурешский диалект румынского языка: названия домашней обстановки, одежды, частей тела, животных.

Ключевые слова: румынский язык, украинский язык, лексическая интерференция, румыноукраинские языковые контакты.


REFERENCES

 1. ALR II s.n. – Atlasul lingvistic român. Serie nouă (E.Petrovici coord.), vol.I-II, 1956; vol.III, 1962; vol.IV, 1965; vol.V, 1966; vol.VII, 1972.
 2. ALRM – Micul Atlas Lingvistic Român, serie nouă, Ed.Academiei, vol.I.1956, vol.III 1967, vol.IV 1987.
 3. ALRR-Bas. Bucov. Transn. – Atlasul lingvistic român pe regiuni – Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria, I (autor Vasile Pavel) Ed.Ştiinţa, Chişinău, 1993; vol.II (autor Vasile Pavel), Tipografia Centrală, Chişinău, 1998 (sub redacţia lui Vladimir Zagaevschi).
 4. ALRR-Mar. – Atlasul lingvistic român pe regiuni – Maramureş,I-IV, Ed.Academiei, Bucureşti, vol.I-III, 1969-1973; vol.IV, 1997 autori: Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan: vol.I, Bucureşti, 1969 (h.1-243); vol.II, Bucureşti, 1971 (h.244-537); vol.III, Bucureşti, 1973 (h.538-870); vol.IV, 1997 (h.8711138).
 5. ALRR-Sint. – coord. Nicolae Saramandu, Atlasul Lingvistic Român. Sinteză, Ed.Academiei, vol.I, Bucureşti, 2005 (autori: Dana-Mihaela Zamfir, Marilena Tiugan, Verginica Barbu Mititelu, Carmen Radu, Irina Floarea, Mihaela Morcov).
 6. Avram 1976 – Andrei Avram, Note etimologice, în LR XXV, nr.1, 1976, p.86.
 7. Avram 1997 a – Andrei Avram, Contribuţii etimologice, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997.
 8. CADE – I.-A. Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat “Cartea Românească”, Bucureşti, 1926-1931.
 9. DA – Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I, Bucureşti, 1913; tomul I, partea a II-a, lit.C, Bucureşti, 1940; tomul II, partea I, lit.F-I, Bucureşti, 1934.
 10. Densusianu 1961 – Ov. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, tome II, Librairie Ernest Leroux, Paris, 1938 reeditat în: Densusianu, Ov., Istoria limbii române, I, II, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961 (ediţie îngrijită de J.Byck).
 11. DER – Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul etimologic al limbii române, Saeculum I.O., Bucureşti, 2002.
 12. DEU – Dicţionarul etimologic al limbii ucrainene, vol.I: A-G, Kiev, 1982; vol.II: G-K, Kiev, 1985; vol.III: K-M, Kiev, 1985.
 13. DLR – Dicţionarul limbii române, tomul VI, fasciculele: 1/1965: M – Mandră1, 2/1965: Mandră2 – Mascat1, 3/1966: Mascat2 – Mămăiţă, 4/1966: Mămălatiţă – Mătărângă, 5/1966: Mătăsar – Mergător, 6/1966: Mergătoriu – Microbiologie, 7/1967: Microbiologist – Miniaturistică, 8/1967: Miniaturiza – Mititel, 9/1967: Mititeluş – Mîrlănime, 10 şi 11/1968: Mîrleală – Morsă1, 12 şi 13/1968: Morsă – Muzur-aga; Ed.Academiei, Bucureşti;
 14. DLRM – Dicţionarul limbii române moderne, Ed.Academiei, Bucureşti, 1958.
 15. Frăţilă 1993 – Vasile Frăţilă, Contribuţii lingvistice, Editura de Vest, Timişoara, 1993.
 16. Graiul 1908 – Graiul nostru. Texte din toate părţile locuite de români, publicate de I.-Candrea, Ov. Densusianu, Th. D. Sperantia, vol.II, Basarabia – Bucovina – Maramureş – Ţara Oaşului – Transilvania – Crişana – Bănat – Serbia, Bucureşti, 1908.

Studia Linguistica. Випуск 3/2009

 1. Ivănescu 1980 – G. Ivănescu, Istoria limbii române, Ed. Junimea, Iaşi, 1980.
 2. Loşonţi 2001 – Dumitru Loşonţi, Soluţii şi sugestii etimologice, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001.
 3. Nestorescu 1999 – Virgil Nestorescu, Cercetări etimologice, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
 4. Pavljuk 1990 – Mykolo Pavljuk, Do istorij ukrains’koj Maramorščiny, în “Vil’ne slovo”, nr. 11-12, Bucureşti, 1990.
 5. TD-Bas. – Marin et alii 2000 a  Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel, Graiuri româneşti din Basarabia, Transnistria, Nordul Bucovinei şi Nordul Maramureşului. Texte dialectale şi glosar, Bucureşti, 2000.
 6. ***Antologie de folclor din judeţul Maramureş, Baia Mare, 1980.

SIGLELE LOCALITĂŢILOR

Pentru localităţile de la nordul Tisei, siglele au fost preluate din TD-Bas.: AJ – Apşa de Jos, BA – Biserica Albă, ST – Strâmtura, Pl – Plăiuţ.