До використання морально-етичних категорій “добро” та “зло”  в українських народних приказках та шотландських баладах

Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 9-12Pdf


Стаття є продовженням дослідження функціонування морально-етичних категорій “добро” та “зло” та їх архаїчних відповідників в українській та шотландській народній та літературній творчості. Аналіз був здійснений на основі різноманітних фольклорних та літературних джерел, що у різні часи були використані шотландськими та українськими письменниками. Особлива увага приділяється українським народним приказкам та шотландським народним баладам (у потрактуванні Вальтера Скотта). Було підтверджено слушність міждисциплінарного підходу до вивчення цієї проблеми та її органічного вивчення у симбіозі з іншими науками.

Ключові слова: лінгвістичний аналіз, Вальтер Скотт, народна творчість, морально-етичні категорії “добро” та “зло”.


Статья посвящена короткому лингво-семантическому анализу морально-этических категорий добра и зла. Исследование было проведено на основе украинских и шотландских фольклорных источников и их адаптаций. Приведенные в статье результаты были достигнуты путем лингвистического и литературного анализа материала. Была подтверждена правильность междисциплинарного подхода к изучению этой проблемы и ее органического изучения в симбиозе с фольклористикой, психологией, историей.

Ключевые слова: морально-этические категории, добро и зло, фольклор, баллады, литературное творчество, В. Скотт.


The article is devoted to the study of the categories of good and bad and their analyses on semantic level. The analysis was executed on the basis of the selected Scottish and Ukrainian material. The results of the investigation were reached by means of linguistic and literature research and demonstrated the universal meaning of the given categories. The criteria of the old and modern outlook, the world understanding and mentality were analyzed in the scope of the various meaning of such opposite categories. The interdisciplinary approach proved to be efficient.  

Key words: categories of bad and good, folklore, literature, balladry Walter Scott.


Література:

  1. Багратіон-Мухранська К. В. “Фольклорні джерела творчості Роберта Бернса та Вальтера Скотта у контексті антиномії історія-вигадка”: дис. … канд. філол. Наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Каріна Володимирівна Багратіон-Мухранська. – К., 2007. – 114 с.
  2. Alexander J. H. ” Scott and his Influence: The Papers of the Aberdeen Scott Conference”, 1982 / J. H. Alexander. – Aberdeen : Association for Scottish Literary Studies, 1983. – 467 p.
  3. “Українські традиції” : інтерактивний портал української народної творчості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky/152-prysliviata-prykazky-prodobro.