Форми суб’єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення

Бондаренко Олена Василівна, канд. філол. наук, доц.

Київський університет управління та підприємництва

2013.– Vol. 7 : 9-11Pdf


У статті розкрито роль суфіксів суб’єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.

Ключові слова: дворівневий синтаксис, інтраструктура, інфраструктура, форми суб’єктивної оцінки прислівників.


В статье проиллюстрирована роль суффиксов субъективной оценки наречий в инфраструктуре простого предложения.

Ключевые слова: двухуровневый синтаксис, интраструктура, инфраструктура, формы субъективной оценки наречий.


This article deals with the role of adverbs suffixes of subjective evaluation in simple sentences infrastructure.

Key words: а two-level syntax, intrastructure, infrastructure, form adverbs of subjective evaluation.


Література:

  1. Баранник Д. Х. Два рівні граматичної структури речення / Д. Х. Баранник // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 13–19.
  2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К. : Рад. шк., 1965. – Ч. 1. – 391с.
  3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 1999. – 288 с.