Особливості урбанонімікону британського та американського  варіантів англійської мови

Гулей Тетяна Василівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 82-87Pdf


У статті розглядається функціонування урбанонімної лексики в британському та американському варіантах англійської мови, національно-марковані лексичні одиниці, що сформувалися в результаті процесу урбанізації.

Ключові слова: варіант англійської мови, лакуна, урбанізація, урбанонімікон.


В статье рассматривается функционирование урбанонимной лексики в британском и американском вариантах английского языка, национально-маркированные лексические единицы, которые сформировались в результате процесса урбанизации.

Ключевые слова: вариант английского языка, лакуна, урбанизация, урбанонимикон.


The attention is focused on the problem of urban names’ functioning in British and American English as well as nationally marked lexical units.

Key words: English variant, lacuna, urbanization, urban names.


Література:

 1. Ощепкова В. В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии / В. В. Ощепкова. – М. : Глосса, 2006. – 336 с.
 2. Телія В. М. Конотативний аспект семантики номінативних одиниць / В. М, Телия. – М. : Наука, 1986. – 216 c.
 3. Тер-Минасова С. Г. Язик и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2000. – 624 с.
 4. Томахин Г. Д. Америка через американизмы / Г. Д. Томахин. – М. : Высшая школа, 1982. – 256 c.
 5. BBC News UK. BBC News. – 12 january 2008.

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Американский вариант английского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык_в_США.
 2. American and British English differences [Electronic source]. – Access mode: http://en.wikipedia. org/wiki/American_and_British_English_differences.
 3. American English [Electronic source]. – Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/American_English.
 4. British-American dictionary [Electronic source]. – Access mode: http://esl.about.com/library/ vocabulary/blbritam.htm.
 5. British and American Vocabulary [Electronic source]. – Access mode: http://www.woodlandsjunior.kent.sch.uk/customs/questions/americanbritish.htl.
 6. American English [Electronic source]. – Access mode: http://igorkalinin.com/langs/english/american.ru.html.
 7. Highways [Electronic resource]. – Access mode: http://www.aidan.co.uk/photos13-Highways.php.
 8. Online Etimology Dictionary [Electronic resource]. – Access mode: http://www.etymonline.com/ index.php?allowed_in_frame=0&search=tram&searchmode=none.
 9. The Highway [Electronic resource]. – Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Highway.