Рецензія на навчальний посібник  “Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні”

– К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 367 с. Автори: Слухай Н. В., Снитко О. С., Вільчинська Т. П.


Рецензент: д-р філол. н., проф. В. М. Манакін 

(Запорізький національний університет)

2012.– Vol. 6/2 : 373-377Pdf


Література:

  1. Бодрийар Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийар. – Киев, 2004.
  2. Воркачев С. Г. Российская лингвокультурная концептология: современное состояние, проблемы, вектор развития / С. Г. Воркачев // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2011. – Т. 70, № 5.
  3. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / В. В. Левицкий. – Винница, 2009.
  4. Манакін В. М. Мова і загальна симетрія універсуму / В. М. Манакін // Мовознавство. 2011. – № 3.
  5. Talbot Michel. The Holographic Universe / Michel Talbot. – New York : New York Press, 1991.