Українська перекладна рецепція  інтермедіального персонізму Френка О’Гари

Пермінова Алла Вікторівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 186-190Pdf


Стаття присвячена проблемі входження поетичної спадщини Френка О’Гари в українську літературну полісистему, що реалізовано у метапоетичному проекті Юрія Андруховича. Особливості відтворення наскрізного компонента творів американського автора – інтермедіального персонізму – служать об’єктом пропонованого дослідження.

Ключові слова: антропоцентризм, перекладознавство, полісистема, метатекст, перекладна рецепція, інтермедіальність, персонізм, метод перекладача.


Статья посвящена проблеме вхождения поэтического наследия Фрэнка О’Гары в украинскую литературную полисистему, осуществленной в метапоэтическом проекте Юрия Андруховича. Особенности воссоздания ключевого компонента произведений американского автора – интермедиального персонизма – являются объектом предложенного исследования.

Ключевые слова: антропоцентризм, переводоведение, полисистема, метатекст, переводческая рецепция, интермедиальность, персонизм, метод переводчика.


The article deals with Frank O’Hara’s poetic heritage incorporation into the Ukrainian literary polisystem, which has been implemented in metapoetic project by Yuriy Andrukhovych. The proposed research focuses on the peculiarities of the American poet’s intermedium personism recreation in translation.

Key words: anthropocentric studies, translation studies, polisystem, metatext, translator’s reception, intermedium aspect, personism, translator’s method.


Література:

  1. Андрухович Ю. День смерті Пані День: Американська поезія 1950–60-х років у перекладах Юрія Андруховича / Ю. Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 207 с.
  2. Коломієць Л. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : Монографія / Л. Коломієць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 522 с.
  3. Venuti The Translation Studies Reader / L. Venuti. – London; New York : Routledge, 2004. – 524 p.
  4. frankohara.org.
  5. poemhunter.com/frank-o-hara.