Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінології та переклад термінів-синонімів українською мовою

Велика Ольга Юріївна, студ.

Дніпропетровський університет економіки та права

2009. – Vol. 2 : 91-96Pdf


Стаття присвячується актуальній науковій проблемі синонімії в англійській маркетинговій термінології. Розглядається поняття терміна в сучасній лінгвістиці та класифікація термінів, а також аналізуються причини виникнення синонімії в термінології. Досліджуються шляхи перекладу термінів-синонімів ділової англійської мови.

Ключові слова: термін, синонімія, синонім.


The article is devoted to the relevant problem of synonymy in business English marketing terminology and ways of the translation of English marketing terms into Ukrainian. Types of synonyms and terms are analyzed and examples of English terminology are provided as well as their translation into Ukrainian.

Key words: term, synonymy, synonym.


REFERENCES

  1. Арнольд И В. Основы научных исследований в лингвистике: учебное пособие / И.В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с.
  2. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологи / О.С. Ахманова. – М., 1957. – 157 с.
  3. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – С. 249–251.
  4. Евгеньева А.П. Введение / А.П. Евгеньева // Словарь синонимов русского языка. – Л.: Наука, – Т. 1. – С. 5–19.
  5. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу / А.Я. Коваленко. – К.: ІНКОС, – 320 с.
  6. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1981. – 149 с.
  7. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови: Підручник для студентів ін-тів і фак. іноземної мови / М.І. Мостовий. – Харків: Основа, 1993. – 255 с.