«АНАТОМІЯ ВІЙНИ» У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТА УКРАЇНОМОВНИХ МАСМЕДІА

←2019. – Vol. 15

Материнська Олена Валеріївна 
д.філол.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.165-180


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У фокусі цієї розвідки ̶ дослідження антропоморфного образу війни у німецькомовних та україномовних масмедіа за допомогою персоніфікації на підставі теорії концептуальної метафори та контрастивного аналізу. Визначено регулярні концептуальні метафоричні та метонімічні моделі, які створюють «наївну анатомію» війни, формують її фізіологічний та психологічний профіль у мовах, що зіставляються. Емпіричний матеріал дослідження (лексеми та словосполучення, контексти) дібрано за допомогою суцільної вибірки з журнальних статей, репортажів німецькою та українською мовами, а також корпусу текстів німецькомовної преси, сформованого Інститутом німецької мови м. Мангайм (IDS), зокрема COSMAS II (DeReKo-2018-II) за період у пя’ть років (2014-2019). Однією з найбільш поширених метафоричних моделей, що базується на використанні найменувань частин тіла, є концептуальна метафора „ВІЙНА – ЖИВА ІСТОТА/ ВІЙНА – ЛЮДИНА“. Зафіксовано випадки застосування метафтонімії як комбінованої семантичної моделі в межах персоніфікації, до якої належать такі регулярні патерни, як: «жіноче /чоловіче обличчя війни», «публічне обличчя війни» тощо. Каузативні дієслова та дієслова на позначення фізичних дій допомагають розкрити брутальну природу війни як нищівної сили, що пригнічує волю людини та робить її об’єктом свого впливу. До антропоморфних моделей в межах базової „ВІЙНА – ЖИВА ІСТОТА/ ВІЙНА – ЛЮДИНА“ належать також такі моделі: „ВІЙНА – УОСОБЛЕННЯ БАТЬКІВ; ВІЙНА – БАТЬКО/МАТИ“, „ВІЙНА – БРЕХУН, ОБЛУДА“ тощо. Регулярні моделі метафоричних та метонімічних перенесень ґрунтуються на логічній антиномії між «священною війною» (виправданою «великими цілями») та її руйнівними наслідками. Вказано на зміни у гендерному аспекті висвітлення війни, на нові способи її ведення, що відбивається й на представленні її природи та ролі в масмедіа. Гібридні, інформаційні війни останніх років суттєво змінили «мовний образ» війни. Несподівано війна виявляється одночасно привабливою та огидною. Репрезентація війни в сучасних масмедіа в багатьох випадках зумовлює проблему її баналізації та естетизації. Основний акцент досліджених публікацій робиться на евалюативному характері антропоморфної метафори, яка дозволяє маніпулювати сприйняттям читацької аудиторії.

Ключові слова: антропоцентризм, антропоморфна метафора, метонімія, метафтонімія, «наївна анатомія», концептуальна модель.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Becker, J. Medien im Krieg – Krieg in den Medien (Wiesbaden: Springer, 2016), 405.
 2. BirnerB. Language and meaning (London & New-York: Routledge, 2018), 154.
 3. Blanco, Carmen M. «Das bildliche Potenzial der deutschen Körperteilbezeichnungen: eine historische Darstellung seit indogermanischer Zeit Muttersprache 9 (3) (1999): 246-260.
 4. Goossens, L. «Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action.» Metaphor and metonymy in comparison and contrast, R. Dirven, R. Pörings (Eds.) (Berlin, New-York: Mouton de Gruyter, 2003), 349-377.
 5. Hagemann, J. «Metapher und Metonymie Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im Vergleich, S. Staffeldt, J. Hagemann (Hrsg.) (Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2017): 231-262.
 6. Kirchhoff, S. «Stehen Sie ihren Mann? Genderpräsentationen in er medialen Darstellung von Soldatinnen.» Medien – Krieg – Geschlecht. Affirmationen und Irritationen sozialer Ordnungen, M. Thiele, T. Thomas, F. Virchow (Hrsg.) (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010): 195-216.
 7. Lakoff, G., Johnson, M. Leben in Metaphern (Heidelberg: Carl Auer, 2008), 272.
 8. Materynska, O. «Semantic relation of meronymy in languages of different structure (case study of semantics of body part names) Advanced Education 12 (2019): 256-264 (Web of Science).
 9. Materynska, O. «The anthropomorphic image of war in the German and Ukrainian mass media (Das anthropomorphe Bild des Krieges in den Deutschen und Ukrainischen Massenmedien) Lingua Montenegrina 24 (Cetinje, 2019a): 153-167 (Web of Science).
 10. Materynska, O. Typologie der Körperteilbenennungen: Monographie, Hgg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Czesława Schatte) (Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New-York; Oxford; Warszawa; Wien: Peter Lang, 2012), 246 (Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 41.).
 11. Schwarz-Friesel, M. Konzeptualisierungen von Terrorismus in den Medien vor und nach 9/11, M. Schwarz-Friesel, J.-H. Krommninga (Hrsg.) (Tübingen, Francke Verlag, 2014): 7-24.

  Джерела ілюстративного матеріалу

 12. АбібокЮ. Об’єкт Україна. «Чому ми постійно програємо в інформаційних війнах РБК-Україна (28.12.2014), https://daily.rbc.ua/ukr/show/obekt-ukraina-pochemu-my-postoyanno-proigryvaem-v-informatsionnyh-28122014105300
 13. БойкоЛ. «В обіймах війни: зірка, яка згасла Бліц-Інфо (11.01.2019), http://blitz.if.ua/news/v-obiymah-viyny-zirka-yaka-zgasla1.html
 14. БубликМ. «Українська освіта на дистанції зі світом: несподівані феномени, які породила війна Укрінформ (02.04.2018), https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2434094-ukrainska-osvita-na-distancii-zi-svitom-nespodivani-fenomeni-aki-porodila-vijna.html
 15. КухарчукС. «Між миром та війною: фронтові замітки черкаського журналіста Про все. ck.ua (05.01.2016), https://provce.ck.ua/177235/
 16. ЛапаєвЮ. «Паперова війна. Хто й чому грає проти України на нормативно-правовому полі Тиждень.ua (31.10.2019), https://tyzhden.ua/World/237174
 17. ЛосєвІ. «Війна без війни Тиждень (16.10.2018), https://tyzhden.ua/Columns/50/221255
 18. МалишеваВ. «Міст на Станицю та його мешканці Тиждень.ua (24.02.2019), https://tyzhden.ua/Society/226903
 19. «Обличчя війни: життя Широкиного крізь об’єктив волинського фотографа Волинські новини (06.12.2019), https://www.volynnews.com/news/society/oblychchia-viyny-pravda-pro-shyrokyne-kriz-obyektyv-volynskoho-fotohra/
 20. Падірякова, О. Українські діти війни: що дає офіційний статус і чому його мало хто отримує? (06.09.2018), https://zmina.info/articles/ukrajinski_diti_vijni_shho_daje_oficijnij_status_i_chomu_jogo_malo_khto_otrimuje/
 21. РибакВ. «Гібридні виклики міжнародного гуманітарного права Тиждень.ua (11.09.2015), https://tyzhden.ua/World/145884
 22. РуденкоА. «Братерський дух – ключ до перемоги.» День (06.07.2018), https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/braterskyy-duh-klyuch-do-peremogy
 23. СиротаК. «Про рани війни і вади ЗМI День (25.09.2015), https://day.kyiv.ua/uk/article/media/pro-rany-viyny-i-vady-zmii
 24. «У війни – жіноче обличчя Укрінформ (08.03.2017), https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2188714-u-vijni-zinoce-oblicca.html
 25. Чередніченко, О. Я. «Війна. Моя сім’я. Три історії підлітків із Маріуполя.» День (24.01.2019), https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ya-viyna-moya-simya
 26. ШклярськаО. «Як перемогти в цій війні – воєнний експерт Ракурс (28.07.2014), https://racurs.ua/ua/595-vijna-zbroja-ato.html
 27. Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-2018-II), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, COSMAS II-Server, C2API-Version 4.16.2 31.01.2019, NUN91/FEB.00773 Nürnberger Nachrichten, 09.02.1991, S. 37.
 28. Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-2018-II), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, COSMAS II-Server, C2API-Version 4.16.2 31.01.2019, Der Milchmann an der Front NZZ17/SEP.01983 Neue Zürcher Zeitung, 21.09.2017, S. 39.
 29. Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-2018-II), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, COSMAS II-Server, C2API-Version 4.16.2 31.01.2019, Das hässliche Gesicht des Krieges S14/JUN.00529 Der Spiegel, 30.06.2014, S. 114.
 30. Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-2018-II), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, COSMAS II-Server, C2API-Version 4.16.2 31.01.2019, S17/Nov.00293. Der Spiegel, 18.11.2017, S.134.
 31. Krüger, PA., Ramadan, D. «Kinder des Krieges.» Süddeutsche Zeitung (02.08.2019), https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-kinder-des-krieges-1.4550941
 32. Merkel: Verdun steht für Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Krieges // Berliner Zeitung, 29.05.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archiv.berliner-zeitung.de/merkel–verdun-steht-fuer-grausamkeit-und-sinnlosigkeit-des-krieges-24135054
 33. MünklerH. «Hybride Kriege. Die Auflösung der bi­nären Ordnung von Krieg und Frieden und deren Folgen Ethik und Militär (2015), http://www.ethikundmilitaer.de/de/themenueberblick/20152-hybridekriege/muenklerhybridekriegedieaufloesungderbinaerenordnungvonkriegundfriedenundderenfolgen/
 34. TschermakM. «Mord ist Sport Bildblog (26.06.2017), https://bildblog.de/90682/mord-ist-sport/