11 ELEGII, DE NICHITA STĂNESCU TRADUSE  ÎN LIMBA UCRAINEANĂ

Bout Odarca

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca (România

2011.– Vol. 5 : 292-300pdf


First, the paper aims to make known the work of a great Romanian poet which represents undoubtedly a landmark of contemporary Romanian poetry, as a whole, and through this single cycle of 11 elegies we want to prove the poet’s capacity to overcome any stylistic convention.

Secondly, we wanted to make known the successful translation of Stănescu’s poems in the context of intercultural communication by the poet Paul Romaniuc, his ability to save the poetic image, the poetic feeling with and beyond words.

We hope that information in this aspect will be helpful to any Ukrainian interested in the Romanian contemporary poetry.

Key words: Nichita Stănescu, 11 elegies, Paul Romaniuc. 


Метою статті є пізнання творчоcті великого румунського поета, яка є вершиною сучасної румунської лірики в цілому. Через посередництво унітарного циклу 11 елегій доводиться потужність поета в перевершенні будь-якої стилістичної конвенції. Також висвітлено вдалий переклад цих нікітинських поем Павлом Романюком в контексті інтеркультурних симпозiумів, його вміння представити і зберегти поетичний образ.

Ключові слова: Нікітa Стенеску, 11 елегійПавло Романюк.


Целью статьи является изучение творчества великого румынского поэта, творчество которого, безусловно, является вершиной румынской лирики, в частности, его унитарный цикл 11 элегий. При этом показывается стилистическое мастерство поэта. Представлен также успешный перевод никитинских поэм Павлом Романюком в контексте интеркультурных симпозиумов, его умение сохранить поэтический образ.

Ключевые слова: Никитa Стенеску, 11 элегий, Павел Романюк.


Bibliografie:

 1. Anghelescu Sanda. Nichita Stănescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1983. – 268 p.
 2. Antimetafizica. Convorbiri cu Nichita Stănescu, realizate de Aurelian Titu Dumitrescu. – Bucutreşti: Editura Cartea Românească, 1985. – 476 p.
 3. Boldea Iulia. Poezia neomodernistă. – Braşov: Editura Aula, 2005. – 200 p.
 4. Cristea Valeriu. Interpretări critice. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1970. – 373 p.
 5. Grigurcu Gheorghe. Teritoriu liric. – Bucureşti: Editura Eminescu,1972. – 341 p.
 6. Martin Aurel. Poeţi contemporani. Vol. II. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1971. – 357 p.
 7. Mincu Marin. Poezie şi generaţie. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1974. – 279 p.
 8. Moraru Cornel. Semnele realului. Selecţionări critice convergente. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1981. – 178 p.
 9. Munteanu Romul. Jurnal de cărţi. Vol. III. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1981. – 298 p.
 10. Negrici Eugen. Figura spiritului creator. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1978. – 314p.
 11. Ordinea Antologie realizată de Alexandru Condeescu, cu acordul autorului. Versuri (1957–1983); cuvânt înainte de Nichita Stănescu. Vol. I-II. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1985. vol I – 431 p.; vol.II – 382 p.
 12. Papahagi Marian. Exerciţii de lectură. – Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1977. – 276 p.
 13. Pop Ion. Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei. – Bucureşti: Editura Albatros, 1980. – 342 p.
 14. Simion Eugen. Orientări în literatura contemporană. – Bucureşti: EPL, 1965. – 247 p
 15. Simion Eugen. Scriitori români de azi. Vol. I. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1978. – 343 p.
 16. Spiridon Vasile. Nichita Stãnescu.Monografie. – Braşov: Editura Aula, 2003. – 109 p.
 17. Stănescu Nichita. 11 Elegii. Redactor de carte Eugenia Tudor. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1966. – 101 p.
 18. Stănescu Nichita. Necuvintele. Ilustraţii de Mihai Sânzianu, redactor Nicolae Oancea. Premiul USR. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1969. – 216 p.
 19. Stănescu Nichita. Cartea de recitire. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1972. – 150 p.
 20. Stănescu Nichita. Carte de recitire, carte de iubire (cu Gheorghe Tomozei). – Timişoara: Editura Facla, 1980. – 111 p.
 21. Stănescu Nichita. Respirări. Redactor Grigore Damirescu. – Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1982. 383 p.
 22. Ştefănescu Alex. Preludii. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1977. – 200 p.
 23. Ştefănescu Alex. Introducere în opera lui Nichita Stănescu. – Bucureşti: Editura Minerva, 1986. – 220 p.