ПРЕДИКАТ І ОБ’ЄКТНА СИНТАКСЕМА  В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Любченко Тетяна Вікторівна, канд. філол. наук

Київський національний лінгвістичний університет

2011.– Vol. 5 : 110-116pdf


У статті розглядається семантико-синтаксична структура речення новогрецької мови, встановлено типи предикатів новогрецької мови, з’ясовано лексичне наповнення, морфологічне оформлення та синтаксичну поведінку об’єктних синтаксем.

Ключові слова: предикат, сучасна новогрецька мова, об’єктна синтаксема.


В статье рассматривается семантико-синтаксическая структура предложения новогреческого языка, устанавливаются типы предикатов, лексическое наполнение, морфологическое оформление и синтаксическое поведение объектных синтаксем новогреческого языка.

Ключевые слова: предикат, современный новогреческий язык, объектная синтаксема.


The article observes the major types of predicates, existing in Modern Greek. The author has coined the lexical content, morphological arrangement as well as the syntactic behaviour of object-biased syntaxemes.

Key words: predicate, Modern Greek, object-biased syntaxemes.


Література:

 1. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець ; відп. ред. К. Г. Городенська ; АН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.
 2. Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична      структура               речення / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 219 с.
 3. Долинина И. Б. Залог и диатеза: критерии разграничения / И. Б. Долинина // Сопряженность глагольных категорий : сб. науч. тр. – Калинин, 1990. – С. 56–67.
 4. Загнітко А. П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) : навч. посібник для студ. спец. “Українська мова і література” / А. П. Загнітко. – К. : ІСДО, 1993. – 343 с.
 5. Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова / А. П. Загнітко. – К. : НМК ВО, 1990. – 64 с.
 6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія : моногр. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.
 7. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) : навч. посібник / А. П. Загнітко. – К. : ІЗМН, 1996. –Ч. 1. – 202 с.
 8. Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності / Т. Є. Масицька. – Луцьк : РВВ “ВДУ” ім. Лесі Українки, 1998. – 206 с.
 9. Alexiadou A. Clitics in Restrictive Relatives: an antisymmetric account / A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22–24 Απριλίου 1996. – Θεσσαλονίκη, 1997. – Σ. 304–317.
 10. Giannakidou A. On the interpretation of null indefinite objects in Greek / A. Giannakidou, J. Merchant // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22–24 Απριλίου 1996. – Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 1997. – Σ. 290–303.
 11. Ζόμπολου Κ. “Αναζητώντας το δράστη…”. Αποθετικά ενάντι μέσο-παθητικής. Μια άλλη προσέγγιση των ρηματικών φωνών της Νες / Κ. Ζόμπολου // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ηςετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22–24 Απριλίου 1996. – Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1997.– Σ. 229 – 241.
 12. Κλαίρης Χ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική – Επικοινωνιακή (ΙΙ Το ρήμα της Νέας Ελληνικής. Η οργάνωση του μηνύματος) / Χ. Κλαίρης, Γ. Μπαμπινιώτης. – Αθήνα : Ελληνικά γράμματα, 1999. – 392 σ.
 13. Μαλαγαρδή Ι. Σθένος και έλεγχος σε προτάσεις με “να-συμπληρώματα” και “για νασυμπληρωματικές προτάσεις” σημασιολογικές και πραγματολογικές επισημάνσεις / Ι. Μαλαγαρδή // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 11–14 Μαїού 1994. – Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1995. – Σ. 372–383.
 14. Μάντας Α. Γ. Το αλφαβητάρι του φιλολόγου / Α. Γ. Μάντας. – Αθήνα : Εκδόσεις Αρμός, 2006. – 221 σ.
 15. Μπασέα-Μπεζαντάκου Χ. Σημασιολογική θεώρηση των ρημάτων κινήσεως της νέας ελληνικής γλώσσας : [διαδακτορική διατριβή] / Χ. Μπασέα-Μπεζαντάκου. – Αθήνα : Καρδαμίτσα, 1992. – 302 σ.
 16. Μπράιαν Δ. Τ. Η μορφοσύνταξη του νεοελληνικού ρηματικού συνόλου σαν μορφολογία όχι σύνταξη / Δ. Τ. Μπράιαν // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 12ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 18–20 Απριλίου 1991. – Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1992. – Σ. 34–43.
 17. Σαραφίδου Τ. Θέματα σύνταξης και λόγος της νέας ελληνικής γλώσσας / Τ. Σαραφίδου. – Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2003. – 238 σ.
 18. Σετάτος Μ. Οι διαθέσεις στην κοινή νεοελληνική / Μ. Σετάτος // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22–24 Απριλίου 1996. – Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1997. – Σ. 202–215.