Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях

←2018. – Vol. 13

Левко Олександр Вадимович

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філологі

Чухно Юлія Василівна

магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філологі


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.173-183


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано давньогрецькі крилаті вислови і гноми, що репрезентують уявлення про жінку, та виокремлено паремії з мізогіністичним змістом. У ході дослідження встановлено, що з чотирьох тисяч давньогрецьких паремій лише шістдесят п’ять одиниць вербалізують уявлення про жінку, що складає 1,6 % від загальної кількості. Частина цих паремій репрезентують уявлення про жіночий характер, частина – про соціальну роль жінки як дружини. Визначено, що у проаналізованих пареміях засвідчене мізогіністичне сприйняття жінки крізь призму чоловічого погляду на дійсність. У пареміях представлені уявлення про недосконалість жіночої природи та дефективність жіночого характеру. Жінка постає нестримною, балакучою, зрадливою, підступною, хитрою, мстивою, жадібною, тобто такою, що постійно загрожує душевній рівновазі і статкам чоловіка. “Жінка” і “жіночність” вважаються атрибутом дефективних рис характеру. Внаслідок аналізу мовного матеріалу зроблено висновок, що негативними рисами жіночої вдачі є хитрість, підступність, легковажність, мстивість, владність, дикий норов, балакучість, допитливість, заздрісність, лінивість, боягузтво, жадібність, розбещеність, нескромність, безсоромність, спокусливість, хвалькуватість, недобросовісність і невміння керувати господарством. Лише незначна кількість паремій репрезентують уявлення про шлюб та роль жінки як дружини-господині. Шлюб є лише вимушеним кроком чоловіка заради народження законних громадян полісу. Відтак, жінка у мовній свідомості давніх греків постає як καλὸν κακόν “добре / необхідне зло” з огляду на її роль у продовженні роду. У статті встановлено, що витоки мізогіністичних уявлень сягають образу міфічної Пандори, на яку була покладена відповідальність за світове зло і страждання людей. Мізогіністичні уявлення також представлені у художній, філософській і медичній літературі Давньої Греції. У працях Аристотеля та Гіппократа обґрунтовано нерівність жінки та чоловіка. Жінка є нижчою істотою, ніж чоловік, що проявляється у душевній природі, будові тіла і навіть ролі у народженні дітей.

Ключові слова: паремія, жінка, шлюб, мізогінізм, гендер, давньогрецька мова.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Брюле, П. Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху,пер. с фр. Т. А. Левиной; под ред. А. В. Петрова (Москва, Молодая гвардия, 2005), 239.
 2. Івченко, Ю. В.«Роль жінки в історії античної філософії.» Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Право29 (2/1)(2014): 12–14.
 3. Костикова, И. В. (ред.) Введение в гендерные исследования (Москва, Аспект Пресс, 2005), 255.
 4. Павлова, О. Н. «Философия античности: женщина как странный объект мышления.» Вестник Московского государственного областного университета, Серия:Философские науки 3(2009): 182–188.
 5. Шарипкін, С. Я. «Відголоски матріархату в “Одіссеї”.» Науковий вісник Чернівецького університету, Серія: Романо-слов’янськийдискурс 565(2011): 221–228.
 6. 6. Blundell, S. Women in Ancient Greece(London, British Museum Press, 1995),
 7. Blundell S.,Rabinowitz N. S. «Women’s bonds, women’s pots: Adornment scenes in ancient Attic vase-painting.» Pheonix 62, No. 1/2(2008): 115–144.
 8. Cantarella, E. Pandora’s Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987), 229.
 9. Clark, G.Women in the Ancient world (Oxford, Oxford University Press for the Classical Association, 1989), 46.
 10. D’Ercole, M. C.«Marchands et marchandes dans la société grecque classique.» Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce antique, Mètis Hors série, éd. S. Boehringer, V. Sébillotte Cuchet (Paris, 2013): 53–71.
 11. Eaverly,M. Tan Men / Pale Women: Color and Gender in Archaic Greece and Egypt, a Comparative Approach(Ann Arbor, University of Michigan Press, 2013),192.
 12. King, H.«Bound to Bleed: Artemis and Greek Women.» Images of Women in Antiquity, ed. A. Cameron and A. Kuhrt (London, Routledge, 1983): 109–127.
 13. Okin, S.Women in Western Political Thought (Princeton, Princeton University Press, 1979),440.
 14. Powell, B. B. Classical Myth, 8-th ed. (Boston, Pearson, 2015), 741.
 15. Schuller, W.Die Welt der Hetären: Berühmte Frauen zwischen Legende und Wirklichkeit (Stuttgart, Klett-Cotta, 2008), 303.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Аристотель.О возникновении животных (Москва–Ленинград, Издательство Академии наук СССР, 1940), 250.
 2. Гиппократ. Сочинения,кн. 1, Избранные книги, пер. В. И. Руднева, комм. В. П. Карпова (Москва, Биомедгиз, 1936), 736.
 3. Лазер-Паньків, О. В. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Давньогрецькі прислів’я та приказки (Київ, ВПЦ «Київський університет», 2015), 447.
 4. Baker, D. S.Greek proverbs (Belfast, Appletree press, 2007), 71.
 5. Riley, H. T. A Dictionary of Latin and Greek Quotations, Proverbs, Maxims and Mottos (London, Bell, 1909), 622.
 6. Μουλακακες Νικος. Αρχαιες Ελληνικης παροιμιες (Αθηνα, Επικαιροτητα, 1994), 230.