Випуск 13

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDF


СТАТТІ

Дослідницький проект: Мова і дискурсивні практики світового медіапростору у контексті змін аксіологічних домінант

Голубовська І. О., Дарчук Н. П., Черненко А. А.

PDF (UKRAINIAN)   9-25


Як вивчається та досліджується грецька мова в Україні (з нагоди Міжнародного дня грецької мови 9.02.19.) [How Greek Language is Studied and Researched in Ukraine (on the occasion of International Greek Language Day 9.02.19.)]

Голубовська І. О.

PDF (ENGLISH)    26-29


Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ

Васильєва Т. О.

PDF (UKRAINIAN)    30-47


Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги

Гриценко С. П.

PDF (UKRAINIAN)     48-70


Авторська наративна стратегія в І книзі твору Ксенофонта “Виховання Кіра”

Довбищенко Ф. В.

PDF (UKRAINIAN)     71-91


Дериваційна парадигма дієслова (на матеріалі художньої прози Є. Гуцала)

Заєць В. Г.

PDF (UKRAINIAN)    92-105


Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення

Ковальова О. К.

PDF (UKRAINIAN)   106-122


Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах

Коренькова О. А.

PDF (UKRAINIAN)   123-133


Лінгвокультурний концепт FASHION крізь призму релігійної концептосфери (на матеріалі сучасних англомовних медіаресурсів)

Крисальна Ю. В.

PDF (UKRAINIAN)   134-151


Особливості давньогрецьких фразеологізмів  із компонентом-дендронімом

Лазер-Паньків О. В.

PDF (UKRAINIAN)   152-172


Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях

Левко О. В., Чухно Ю.

PDF (UKRAINIAN)   173-183


Функції мовленнєвих жанрів в текстах французьких романів XX ст. [Le fonctionnement des genres du discours dans les textes des romans du XX s.]

Лепетюк І. Г. [Lepetiuk I.]

PDF   184-202


Номінативне поле субконцепту SANITAS в латинській мові

Милик О. В.

PDF (UKRAINIAN)   203-214


Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності

Москвичова О. А.

PDF (UKRAINIAN)   215-227


Функціонування алюзійних імен в художньому тексті

Трищенко І. В.

PDF (UKRAINIAN)   228-238


Поняття мовної норми та французької літературної мови з позиції соціолінгвістики

Хайдар Д. М.

PDF (UKRAINIAN)   239-253