Випуск 15

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Наукова спадщина проф. Ф. О. Нікітіної як синтез трьох мовознавчих парадигм

Голубовська І. О.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгвістичні аспекти «неприродної» наратології: образ автора неіснуючого тексту

Бацевич Ф. С.

PDF (UKRAINIAN)


Метод проєктування та його прийоми на практичних заняттях з української мови як іноземної

Дepбa С. М.

PDF (UKRAINIAN)


“Виховання Кіра” Ксенофонта й “Історія Римської держави після Марка Аврелія” Геродіана: структурна подібність через століття давньогрецької історіографії (огляд рецепцій у сучасній класичній філології)

Довбищенко Ф. В.

PDF (UKRAINIAN)


Тематико-ідеографічний аспект опису та аналізу епонімії

Єрмоленко С. С., Остапенко М. П.

PDF (UKRAINIAN)


Мовна політика Рейхскомісаріату Україна

Зінкевич А. В.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгвістичні особливості реалізації персуазивних стратегій і тактик в англомовній рекламі екологічних товарів

Карпова К. С.

PDF (UKRAINIAN)


Особливості мікрополя “ворожі війська” у структурі асоціативно-семантичного поля “ворог” (на матеріалі дискурсу російсько-української інформаційної війни)

Кирилюк О. Л.

PDF (UKRAINIAN)


Особливості вираження персуазивності у “Філіпіках” Демосфена

Лазер-Паньків О. В., Рябцев К. А.

PDF (UKRAINIAN)


Слова року в українському публічному дискурсі: статистичний та культурний аспекти

Левченко О. П.

PDF (UKRAINIAN)


Термінознак як центральна одиниця паралельного корпусу юридичних текстів: перекладацький аспект

Матвєєва С. А.

PDF (UKRAINIAN)


«Анатомія війни» у сучасних німецькомовних та україномовних масмедіа

Материнська О. В.

PDF (UKRAINIAN)


Латинська мова в інтернет-мемах: нова комунікативна функція

Михайлова О. Г.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгвоконцептуальний статус знаків матеріальної культури слов’янства

Охріменко Т. В.

PDF (UKRAINIAN)


Репрезентація концепту POPULUS у латинській мові (на матеріалі лексикографічних джерел)

Письменна Ю. О.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгвістична концепція і лінгвістична теорія у дискурсивному вимірі

Просяник О. П.

PDF (UKRAINIAN)


«Червона» Одеса очами Н. Казандзакіса: документально-художній двосвіт автора (на матеріалі тревелогу «Подорожуючи: Русія»)

Сніговська О. В., Малахіті А. В.

PDF (UKRAINIAN)


Вербалізація міфологеми «сад» у мові поезії Олексія Довгого

Строкаль О. М.

PDF (UKRAINIAN)


Обрядова термінологія шлюбу: перекладні еквіваленти паремій, семантична динаміка та ціннісні концепти

Тищенко О. В., Маланюк М. С., Попко І. А.

PDF (UKRAINIAN)


Маркери прямої мови у римській поезії епохи Августа (на матеріалі “Метаморфоз” Овідія)

Чернюх Б. В.

PDF (UKRAINIAN)