Випуск 11

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDF


СТАТТІ

Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.)

Голубовська І. О., Орлова Т. В.

PDF (UKRAINIAN)   9-28


Психолингвистический анализ речевых действий студентов, изучающих русский язык

Аль-Шабуль Ібрагім

PDF (RUSSIAN)   29-38


Lada  в  балтийских и славянских источниках

Бальсис Римантас

PDF (RUSSIAN)   39-50


Das “idealle” terminologische Bedeutungs- und Übersetzungswörterbuch der deutschen fachsprache Geodäsie: semantische, paradigmatische und syntagmatische Prinzipien

Вовчанська С. І.

PDF   51-61


Мовні засоби пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока

Задерій І. Ю.

PDF (UKRAINIAN)   62-68


Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини

Зевако В. І.

PDF (UKRAINIAN)   69-78


Когнітивна організація концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (на матеріалі читацьких коментарів)

Клименко Л. В.

PDF (UKRAINIAN)   79-91


Модус увічливості кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: авто- і гетеростереотипи

Корольов І. Р.

PDF (UKRAINIAN)   92-120


Риторика науки: здобутки і перспективи

Крамар Н. А.

PDF (UKRAINIAN)   121-130


Специфіка перекладу тривіршів хайку з точки зору дихтомії «ієрогліфічне – буквенно-фонетичне письмо»: (порівняльно-типологічний аспект)

Пирогов В. Л.

PDF (UKRAINIAN)   131-144


Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики

Письменна Ю. О.

PDF (UKRAINIAN)   145-153


Сучасна соціально-економічна мова і комунікація (тема Брексіт)

Руга К. І., Хіоаре Н. М.

PDF (ENGLISH)   154-164


Демінутивна енантіосемія в українській мові

Руда Н. В.

PDF (UKRAINIAN)   165-174


Номінативне поле концепту REICHTUM у німецькій мові

Сурмач О. Я.

PDF (UKRAINIAN)   175-183


Поняття персуазивнсоті та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі

Харитонова Д. Д.

PDF (UKRAINIAN)   184-194


Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови)

Охріменко В. І.

PDF (UKRAINIAN)   195-204


РЕЦЕНЗУВАННЯ

Відзив офіційного опонента проф. Голубовської І. О. про дисертацію Козлової Тетяни Олегівни «Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови» PDF   205-215


Рецензія проф. Голубовської І. О. на монографію Гриценко Світлани Павлівни «Динаміка лексикону української мови XVI-XVII століть» PDF   216-218